Фирма за маникюр – регистрации и изисквания

Искате да откриете фирма за маникюр, но не знаете от къде да започнете и какви са изискванията. На първо място се нуждаете от добра организация и следване на правилните стъпки.

 

Предимства и недостатъци на маникюрист

Какви са предимствата и недостатъците на професията маникюрист?

 • Едно от най-големите предимства на тази професия е непрестанното търсене. Важна и привлекателна характеристика е, че добрият професионалист никога няма да остане без работа.
 • Предимство е краткия период, в който може да се направи курс, за да се практикува професията
 • Професионалното израстване позволява участия в различни конкурси и форуми
 • Мястото на работа е друг плюс на професията. Маникюриста може да работи както в студио, така и у дома или да прави посещения на място при клиентите
 • Гъвкавият работен график позволява организиране на личното време според потребностите както на клиентите така и на маникюриста
 • За един артист удовлетворението от доволния клиент е несравнимо
 • Голямата конкуренция е един от недостатъците, който може да се превърне в плюс, ако се докаже професионализъм
 • Санитарни изисквания са друг недостатък, но от това зависи здравето както на клиента така и на специалистта
 • Най-големият минус е заседналият начин на работа и натоварването на гръбначния стълб, но с добра организация на времето един уважаващ здравето си човек ще се справи с този недостатък осигурявайки си нужното движение
 • Касаещ здравето недостатък е работата с химикали, кой също може да се компенсира ползвайки предпазни средства

Нужни документи за фирма за маникюр:

За да може да практикувате като маникюрист, на първо място трябва да имате нужния документ за това – сертификат, удостоверение или диплома за завършено обучение. Документа е важно да е издаден от лицензирано лице да извършва квалификационни курсове и обучения към Министерството на образованието и науката.

Необходими са регистрации за търговска дейност, пред РЗИ и общината.

изисквания за фирма за маникюр

Какви са изискванията за фирма за маникюр:

 • Новооткритото студио се регистрира в РЗИ като обект с обществено предназначение
 • Изискванията за студио за маникюр се отнасят към фризьорските и козметични салони и са определени в Наредба 15 на МЗ. В тази наредба са описани изискванията към площите и помещенията за различните дейности
 • Спазвани на санитарно хигиенни изисквания на РЗИ
 • Съгласуване на документация и инструктажи за пожаробезопасност с началника на пожарната по местоживеене
 • Договор с фирма по трудова медицина и безопасност на труда за изготвяне на първоначалните оценки на риска

Особености за фирма за маникюр

Особености при отваряне на фирма за маникюр

От изключително значение е да решите и прецените под каква форма ще практикувате легално бизнеса си. Дали ще работите на свободна професия, като ЕТ или ЕООД.

 

Свободна практика

За да работите на свободна практика трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице в Агенция по вписвания по Булстат. За тази регистрация ви е нужен документ за професията, която ще практикувате. След тази регистрация се прави регистрация в НАП за стартиране на дейност. Ежемесечно се декларират и плащат осигуровки минимум върху минималния осигурителен доход за съответната година за страната, като може да изберете дали да се осигурявате или не за общо заболяване и майчинство. Всяко тримесечие декларирате получените доходи и им плащате данък, като се приспадат 25 % нормативно признати разходи. В края на годината се подава годишна данъчна декларация, в която декларирате всички доходи, удържаните данък и осигуровки през годината, формира се годишния осигурителен доход и се довнасят осигуровки и данъци ако е необходимо, т.е ако годишният осигурителен доход надхвърля този,върху който са плащани осигуровки през годината.

ЕТ или ЕООД

Основната разлика между двата вида търговско дружество е, че като едноличен търговец лицето отговаря с цялото имущество на фирмата и с цялото си лично имущество и съпружеско такова за задължения на фирмата, докато при еднолично дружество с ограничена отговорност се разграничават правно субектите физическо лице и фирма.

Едноличните търговци имат възможността да се облагат с патентен данък за определени дейности в това число и знаят като маникюрист, ако не се облагат с патентен данък ЕТ се облагат с данък върху печалбата в размер на 15%

Дружеството с ограничена отговорност няма право на патентен данък, но размера на данъка върху печалбата е 10 %.

Дейностите на маникюрист могат да се облагат с патентен данък. Този вид данък важи само за вариантите като свободна професия или ЕТ. Патентният данък се определя на местно ниво от общински съвет.

От гледна точна на осигуровките също има разлика. Едноличния търговец прави изравняване за годината и довнася осигуровки докато за Собственика на ЕООД няма такова задължение освен в случаите, за които е полагал личен труд и е получавал за това възнаграждение в размер по-голям от размера на авансово внесените осигуровки.

Важна ролята за определянето на подходящ вариант за вас има добрия счетоводител, който да ви консултира за най-изгодния вариант.

Счетоводство на фирма за маникюр

Съвети за счетоводно отчитане на студио за маникюр:

Точното водене на счетоводните записи е от изключително значение във всеки бизнес. Информацията може да помогне за планиране и вземане на решения за развитие. Ако се води правилно счетоводство, то позволява анализиране и спомага за ефективното управление на бизнеса.

В зависимост от това как ще изпълнявате дейността си като патента или не , като самоосигуряващо се лице или фирма ще се определи как ще отчитате продажбите си с касов апарат или ще издавате друг вид приходен документ. Трябва да се спазват Закона за счетоводството за отчитане на приходи и разходи, Наредба 18 за начина на документиране на приходите, Кодекса за социалното осигуряване и други разпоредби.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email