Счетоводство на вендинг автомати

През последните 10 години вендинг автоматите стават все по популярни и актуални. Удобни са, предлагат вече почти всичко като стоки и услуги, лесни са за обслужване и не изискват такъв голям ангажимент като магазин. Ако вие се занимавате с автомати на самообслужване, ние от AccountingAnswer можем да ви помогнем със счетоводството на вашата фирма. Можете да ни се доверите и да обърнете на бизнеса си внимание без да се безпокоите за документалното оформление на нещата. Ако планувате отваряне на фирма, можем да съдействаме с регистрацията на вашата фирма и стартирането на бизнеса ви.

Стартиране на бизнес с вендинг автомати

Има няколко варианта за отчитане на дейността от вендинг автомати. Доходът може да се облага и с патентен данък по закона за Местните данъци и такси. С такъв данък се облагат само физически лица или еднолични търговци при условие че дохода не превишава 50 хил. лв. и лицето няма регистрация по ДДС,  с изключение на регистрация по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100 ал. 2 от ЗДДС.

Кафе автоматите и автоматите за напитки и закуски могат да се облагат с патентен данък, но не изключва задължението за подаване към НАП на годишна данъчна декларация на следващата година.

Както при всеки друг бизнес и при  този е важен добрият бизнес план.

Първоначално трябва да решите юридическата форма на вашата фирма. Бихте могли да регистрирате ЕООД, ЕТ или ООД. Основната разлика тук е между ЕТ и ЕООД

ЕТ или ЕООД

Като едноличен търговец (ЕТ) лицето отговаря за имущественото състояние на фирмата и с цялото си лично имущество.

При еднолично дружество с ограничена отговорност правните субекти физическо лице и фирма се разграничават.

От гледна точна на осигуряването също има разлика. Едноличният търговец изравнява годишно осигуровките си и ги довнася, докато собственика на ЕООД няма такова задължение, освен в случаите в които е полагал личен труд и е получавал за това възнаграждение по-голямо от размера на авансово внесените осигуровки.

За да вземете правилно решение, кой вариант е най-подходящ за вас, можете да се консултирате с нас.

Счетоводство на вендинг автомати

Ако сте решили да се занимавате с автомати на самообслужване имате няколко варианта. Можете да наемете машините или да ги закупите ако разполагате с по-голям капитал. Много са фирмите, които предлагат както кафе автомати, така и други видове машини на самообслужване.

Важно е да вземете под внимание реда за отчитане на оборотите от дейност на вендинг автомати.

Според българското законодателство всяко регистрирано и нерегистрирано по ДДС лице е длъжно да регистрира отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка. Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП, чрез която се изпращат актуални данни за оборотите. За да спазвате законодателството е важно да се консултирате със счетоводител за изискванията на НАП за кафе автомати на самообслужване.

Друго важно изискване  е вендинг машините да бъдат обозначени за собствеността им. Работата на вендинг автомат без фискални устройства и обозначена собственост води до санкции и запечатване на машината. От НАП предупреждават, че глобите достигат до 10 000 лв.

Автоматите на самообслужване трябва да изписват номера на касовата бележка на електронния дисплей, като хартиен касов бон не се отпечатва.

 

Кафе автоматите са най-масови от вендинг машините, има различни варианти от тях. Много представители на кафе предлагат и вендинг автомати, т.е. вие можете да сключите договор с тях, да наемете кафе автомата, като ползвате техни продукти и да извършвате обслужването.

Цени за счетоводство на вендинг автомати

Счетоводство на един вендинг автомат обслужван от собственика, като ЕТ или физическо лице

50 лв

Счетоводство на ЕООД/ООД с до 3 вендинг автомата – осигурено 1 лице (собственик) , работа с до 20 счетоводни документа месечно

80 лв

Счетоводство на фирма с до 5 вендинг автомата – осигурени до 3 лица , работа с до 40 счетоводни документа месечно

160лв


Счетоводство на фирма с над 5 вендинг автомата – осигурени над 5 лица , работа с над 40 счетоводни документа месечно

по договаряне

За фирми
регистрирани по ДДС, в зависимост от документооборота и осигурените лица правим
индивидуална оферта. Може да се свържете с нас на посочения
линк.

 

Защо AccountingAnswer е вашият надежден партньор за счетоводство на вендинг автомати?

 

Сайт за счетоводни услуги Accountinganswer.bg се обслужва от счетоводна къща ЗЕТ ФИНАНС. При нас ще срещнете професионализъм в различни сфери, работим както в сферата на услугите, онлайн търговията и много други. Работим онлайн с клиенти от цялата страна. Комуникацията се случва по всички възможни канали – телефон, електронна поща, социални мрежи – случва се бързо и лесно, без ваш ангажимент за обикаляне по офисите. Предлагаме достъпни цени без компромис в качеството на обслужване.