ФИРМИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

Счетоводство за малък и среден бизнес. Абонамента включва счетоводно обслужване според посочените условия, две консултации месечно и годишно приключвате на фирми без регистрация по ДДС. Освен абонаментните ни планове можете да се възползвате и от еднократни услуги.

Про

За търговски обекти с бързооборотни стоки като хранителни магазини, онлайн магазини, кафенета /1 самоосигуряващо се лице, до 20 документа месечно/

За всички документи и наети лица над определените в пакета се договаряме допълнително.

 

100 лв

Смарт

Този абонамент е за малки търговски обекти – книжарници, цветарски магазини, магазин плод/зеленчук и т.н. /, които се обслужват от собственика.
Този абонамент се ползва и от фирми в сферата на услугите с нает персонал и документи не повече от 20 на брой.

 

 

80 лв

Премиум

За фирми в сферата на услугите, които се обслужват от собственика с личен труд и имат за обработка не повече от 20 документа месечно.  Тук попадат фризьори, козметици, маникюристи, лекари, зъболекари, дизайнери и други.

 

 

70 лв

Мини

Ако сега стартирате бизнеса си, нямате все още нает персонал и купища документи, този план е за вас. Също така е за вас ако имате минимална дейност през годината с едно самоосигуряващо се лице, но трябва да се спазва законодателството и да се подават нужните отчети и декларации към институциите. Важи и за подаване на ДДС декларации при фирми без дейност!

50 лв

 

[it_woo_product_table id="2"]

Какво е малък и среден бизнес?

Според закона за счетоводството:

Мирко предприятия за тези с под 10 човека нает персонал и нетни приходи от продажби до 1 400 000 лв.

Малки са тези с до 50 души персонал и 16 000 000 лв. нетни проходи от продажби

Средни предприятия – до 250 души и до 76 000 000 лв. нетни проходи от продажби

Големи са тези предприятия които надвишават два от показателите за средните фирми.

В България най-масови са микро и малките фирми.

ЕТ или ЕООД

Юридическите възможности за регистрация на малка фирма са като ЕТ, ЕООД или ООД.

Основната разликата е между ЕТ и ЕООД. В първият случай говорим за едноличен търговец, който изцяло носи юридическата отговорност и като физическо лице за предприятието, а във втория случай говорим за еднолично дружество с ограничена отговорност. В ЕООД физическото лице се разграничава от юридическото такова.

Ако съдружниците са повече вече говорим за ООД – дружество с ограничена отговорност.

Основната разлика в случая идва от там, че за ЕТ, едноличният търговец отговаря с цялото си имущество своя или на фирмата (също и съпружеска собственост), докато при ЕООД собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на неговият капитал. Т.е. закона разглежда едноличното дружество с ограничена отговорност като самостоятелно юридическо лице.

Как да стартираме?

След като изберете кой вариант е подходящ за вас следват някой чисто юридически въпроси за оформяне на документите и регистрация на самата фирма. Можете да се обърнете както към юрист така и към счетоводител.

Необходими документи за регистрация:

 • Заявление по образец А4 за ТР
 • Документ от банка за внесен капитал и платена държавна такса
 • Нотариално заверено съгласие и образец от подпис на Управителя
 • Учредителен акт, Учредителен протокол
 • Решение за назначаване на едноличния собственик като Управител
 • Декларации за Търговски регистър

Бизнес план

Всеки добър предприемач прави първата стъпка към бизнеса си с добър бизнес план. Това е насоката и стъпките, които ще ви помогнат да задвижите колелото на всеки работещ бизнес. Добрият бизнес план ще ви даде насоки за плана, който трябва да следвате, ще организира бюджета ви, ще организира инвестицията ви и ще планира печалбата ви. Най-важните  елементи на добрия бизнес план са:

 • Анализи на средата, на пазара, на конкуренцията
 • Добър маркетингов план и план на действие
 • Финансов и оперативен план

Всичко това са елементи, без които добър бизнес не може да стартира.

Счетоводство на малък и среден бизнес

Малките фирми регистрирани като ЕТ могат да водят едностранно счетоводство. В много случаи това се прави от собственика. Въпреки че изглежда елементарно има доста специфики, които могат  да бъдат подводни камъчета и да доведат до нарушения. На първо място за едностранно счетоводство се водят доста книги: книги на приходи и разходи, инвентарни книги, материални запаси, фактури и т.н. На пазара има значително количество литература с практически съвети.

Когато говорим за ЕООД, вече е задължително воденето на двустранно счетоводство. При двустранното счетоводство спецификите са повече и опита на счетоводителя е решаващ. Най-често в практиката за малки фирми се наема външен счетоводител. Той следи и носи отговорност за настъпващите законови промени и дали фирмата отговаря на изискванията в разпоредбите. Основната функция на счетоводителите в тези случай са справянето с бюрокрацията и изискванията за счетоводни стандарти. Това не означава, че някой друг освен собственика носи материална отговорност за бизнеса, счетоводителя гарантира законосъобразността и изисква от собственика или управителя спазването на законодателството, но отговорността за това дали се прави е на материално отговорното лице.

В случай че фирмата не подлежи на регистрация по ДДС има случаи в практиката, собственика на фирмата да води счетоводната отчетност. Но дори тогава е задължително приключването на финансовата година да бъде заверена от счетоводител спрямо законодателството в България. В този случай счетоводителя прави годишно приключване на база предоставената информация без да носи отговорност за  издадените, получените документи и други изисквания на законодателството в страната. Цената за тези услуги се определят основно на база документооборот и необходимо време за обработката им.

Осигуряването е част от воденото на счетоводство, независимо дали се осигурява само собственик или има наети лица. Има ежемесечни и тримесечни  декларации и осигуровки, които ако не бъдат платени или декларирани в законосъобразни срокове също подлежат на санкции и солени глоби.

Видове счетоводни абонаменти

Един счетоводен абонамент се определя от редица фактори:

 • брой на заетите лица /лица които се осигуряват/
 • документооборот на фирмата, като е важно уточнение, че документооборот е всеки документ постъпил или издаден от фирмата, а не само фактурите, които се издават
 • ДДС регистрация
 • Нужда от консултации

Всичко това е променливо понятие и обикновено, абонамента се мени според промяната на условията.

Счетоводител за една малка фирма е много по добра инвестиция от евентуални бъдещи санкции.

Как да изберете счетоводител и счетоводен абонамент?

Важно е при подбор на счетоводител да изберете такъв, който работи във вашият бранш, защото и специалист с 30 годишна практика ако не е запознат със спецификите на бизнеса не може да бъде полезен в определени ситуации. Така както юристите специализират бракоразводно или наказателно право, така и браншовата разлика за счетоводителя определя неговия опит и компетентност.

Ако се колебаете дали имате нужда от счетоводител може да се запознаете с услугите и цените които предлагаме. Предвид рисковете от глоби и санкции, счетоводния абонамент може да ви се стори доста атрактивен.

Какви могат да са ползите за вас от счетоводна отчетност:

 • Дейността ви е съобразена със законодателството и нямате излишни притеснения
 • Имате специалист на разположение за всякакви въпроси и консултации
 • Вие се фокусирате върху управлението на финансите си и реализирането на печалби, а документацията ви е в сигурни ръце, без излишни рискове
 • По всяко време можете да получите обобщена информация за приходите и разходите си и настоящият резултат от дейността ви
 • От AccountingAnswer ще получите адекватно и компетентно счетоводно обслужване, без допълнително натоварване на цени. Ако търсите атрактивни цени без компромис в качеството на обслужване се свържете с нас.
5/5