Счетоводство на козметичен салон

Независимо дали сега планирате вашето ново начинание в бизнеса в сферата на услугите за красота или се нуждаете от счетоводство на козметичен саон, се нуждаете от надежден партньор в сферата на финансите и счетоводството. Accounting Answer може да ви предложи надеждно и дългогодишно партньорство в счетоводния сектор. В днешно време всеки се нуждае от добър счетоводител, който да планира правилно финансите, данъците и да спести плащането на глоби и излишни данъчни тежести. В счетоводна къща ЗЕТ ФИНАНС имаме дългогодишна практика в сферата на услугите и можем да бъдем ваш партньор по пътя ви към израстването и успешното бизнес развитие.

Счетоводни услуги за фризьорски салон (козметичен салон)

В зависимост от това каква юридическа форма сте избрали счетоводството на салон за красота се различава.

Ако сте избрали да работите на свободна практика е необходимо да имате регистрация като самоосигуряващо се лице в Агенцията по Вписвания и декларация в НАП за стартиране на дейност. Ежемесечно се декларират и плащат осигуровките, които са върху минималният осигурителен доход за страната за съответната година. Можете да изберете дали да се осигурявате за общо заболяване и майчинство или не. Всяко тримесечие, без последното, е необходимо да декларирате получените доходи и да им плащате данък, след приспадане на нормативно признат разход. В края на годината се изравнява осигурителния доход спрямо получените суми през годината и се подава годишна данъчна декларация.

Друг вариант на вашият юридически статус е ЕТ, ЕООД или ООД. Основната разлика е между ЕТ и ЕООД, като се състои основно в ограничена или не отговорност на лицето с имуществото си за фирмата.

Ако за вашият салон за красота сте избрали да се осигурявате като едноличен търговец имате възможност да се облагате или с патентен данък или с данък печалба. Дружеството с ограничена отговорност няма право на патентен данък. Патентния данък се определя на местно ниво.

Ние можем да ви съдействаме и консултираме, кой е най-изгодния вариант за вас.

Счетоводни услуги на козметичен салон, салон за красота, фризьорски салон или студио за маникюр – независимо в коя то тези сфери работите, ние можем да ви съдействаме.

Какво включва услугата за извършване на счетоводство на козметичен 

 

 • Оформяне на осигуровки на собственика на фризьорския салон и/или наетите лица ако има такива
 • Подготвяне на документи за изплащане на възнаграждения
 • Изготвяне на ведомости и рекапитулации за осигуровки и заплати
 • Отчитане на приходите
 • Отчитане на разходите
 • Водене на касова отчетност
 • Счетоводна отчетност на банкови сметки
 • Годишно счетоводно приключване
 • Консултации свързани с дейността

Счетоводните услуги в тези сфери се определят на база заетите лица и документооборота за месеца. Под документооборот разбираме всички документи, не само фактурите, в това число влизат и банкови извлечения, касови отчети и всички нужни документи за счетоводството ви. Освен услугите които можете да извършвате в салон за красота, фризьорски или козметичен салон, можете да продавате и консумативи и материали, с които работите, в този случай се изисква допълнителна отчетност във връзка с правилното водене на счетоводството ви.

Цени за счетоводство на косметичен салон

Счетоводство за салон, който се обслужва с личен труд от собственика и до 20 документа месечно

50 лв

Счетоводни услуги за фризьорски или козметичен салон с нает персонал плюс осигуряване на собственика, общо до 3 души и до 40 документа месечно

80 лв

Счетоводни услуги за фризьорски или козметичен салон с нает персонал плюс осигуряване на собственика до 5 души и до 50 документа месечно

160 лв

- Счетоводни услуги за фризьорски или козметичен салон с нает персонал над 5 души, осигуряване на собственика и над 50 документа месечно

по договаряне

За всички случай различни и неотговарящи на тези пакети, се свържете с нас и ще уточним вашият пакет.

Защо да изберете Accounting Answer за Ваш партньор?

Счетоводна къща ЗЕТ ФИНАНС има дългогодишен опит в сферата на счетоводството в различни сфери. Предлагаме услуги за самоосигуряващи се лица, малки и средни фирми, голяма част от които в сферата на услугите. Работим с клиенти от цялата страна, гъвкави сме и ви консултираме в целия процес на счетоводното отчитане, което сте задължени да правите според българското законодателство. Счетоводството на вашият салон за красота можете да доверите на нас. Работим предимно с онлайн обмен на информация, обработваме данните, които ни изпращате и ви ги предоставяме. Цените са достъпни без да правят компромис в качеството на обслужване.

Ако се обърнете към нас можем да ви съдействаме през целия процес на регистрации, стартиране на бизнеса ви, да ви насочим как да водите отчетността си за да сте изрядни. Във всички пакети, които предлагаме са включени консултации. Ние ви консултираме през целия процес на вашата работа и сме на разположение за вашите въпроси. Всеки добър и разрастващ се бизнес има добър счетоводител.

Има ли разлика при счетоводство на козметичен салон и фризьорски салон?

 

Относно самата счетоводна отчетност особена разлика няма. Разликата по скоро идва от това, колко души се осигуряват, колко документа се генерират, дали се извършват само услуги или се предлагат и стоки за продажба. Разликата е по скоро при първоначалната регистрация и не толкова счетоводно, колкото за предназначението на обекта пред РЗИ. Важно е всички дейности, които се извършват да са упоменати пред регионалната здравна инспекция, за да не се стига до нарушения. Всичко останало е наша работа и можете напълно да ни се доверите независимо в коя от тези сфери работите или планувате да се развивате.

Често задавани въпроси

Услугата за счетоводство на козметичен салон е цялостно решение за вашия бизнес, която включва:

 • Оформяне на осигуровки на собственика на фризьорския салон и/или наетите лица ако има такива
 • Подготвяне на документи за изплащане на възнаграждения
 • Изготвяне на ведомости и рекапитулации за осигуровки и заплати
 • Отчитане на приходите
 • Отчитане на разходите
 • Водене на касова отчетност
 • Счетоводна отчетност на банкови сметки
 • Годишно счетоводно приключване
 • Консултации свързани с дейността

Не, двете услуги са идентични, единствената разлика е в броя осигурени лица.

5/5