За нас

В аccountinganswer.bg за Вас работят специалисти от регистрирано счетоводно предприятие за счетоводно обслужване ЗЕТ ФИНАНС ЕООД. Предлагаме ви онлайн счетоводство.

Превърна се в тенденция търсенето и предлагането на онлайн стоки и услуги. Ние сме длъжни с професионализма си да следваме тези тенденции, затова превръщаме скучните и тромави процедури по счетоводно отчитане в онлайн счетоводство.

С онлайн услугите, които предлагаме вие пестите време и пари без да правите компромис с качеството на обслужване.

Услугите, които предлагаме са насочени към малкия и среден бизнес, физически лица, професионалисти на свободна практика /фрийлансъри/, занаятчии, земеделски производители, нерегистрирани по ДДС. Предлагаме ви онлайн обмен на документи, консултации и обслужване – бързо, лесно, удобно.

Можете да ползвате както нашите еднократни услуги така и абонаменти спрямо Вашите нужди.

Ние сме силната страна на Вашето онлайн счетоводно обслужване.

Ние сме Вашият посредник с институциите. Имате възможност или да подавате сами изготвените от нас документи с електронен подпис или да ни упълномощите ние да го правим вместо вас.

Работим онлайн с клиенти от цялата страна!

ПРОЦЕСЪТ

Опитваме се да улесним счетоводството за Вас, да можете без посещения по офиси да се справите с предизвикателствата на българското данъчно законодателство. След като се свържете с нас, това е наша грижа! 
След първоначалната връзка с нас, комуникацията ни и обмена на информация продължава по електронна поща или на платформа посочена от нас с цел защита на вашите данни! 
 
Всички данни, които предоставяте се използват само и единствено от нас, не се предоставят на трети лица!

КАКВО ИЗИСКВАМЕ ОТ ВАС?

Ние ще подготвим нужните документи с указания и ще бъдат изпратени към Вас. След прочит и съгласие с договорените условия се изпращат подписани документите обратно към нас. Тази процедура е съобразена с Закона на счетоводството и държавните институции.

От Вас се изисква единствено своевременно да ни изпращате счетоводните документи и отчетите, които искате да обработим. Ние правим всичко останало – отчети, декларации, платежни нареждания и всичко необходимо, за да получите качествена счетоводна услуга. Ако имате назначени служители, спрямо посочените от нас срокове трябва да ни предоставяте нужната информация и ние ще направим останалото – декларации, ведомости, рекапитулации, платежни нареждания.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

Не изискваме от вас способности и знания в счетоводното отчитане, следене и водене на справки, работа с неясни за вас платформи. Ние ви осигуряваме всички необходими справки и информация за Вашия бизнес! Работим 24/7 без ограничения в работното време и ви осигуряваме нужните справки и информация в разумни срокове!

Facebook

Lorem ipsum

Email

office@accountinganswer.bg

Email

office@accountinganswer.bg