Бизнес план за откриване на кафене

За стартирането на успешен малък бизнес ви е необходим добър бизнес план

Правилният бизнес план за отваряне на заведение е 80 % от неговия успеха, останалото зависи от вашето желание и умения.

Ще се опитаме в няколко точки да изясним изискванията и плана, който трябва да имате, за да създадете успешен бизнес. Предлагаме ви бизнес план за отваряне на заведение тип кафене или кафе-сладкарница, който да ви даде ясни насоки и необходими действия, които да предприемете, за да отговаряте на изискванията на българското законодателство и да отворите изрядно и прилежно заведение.

Регистрация на фирма: необходими документи           

Регистрация на фирма

Първо е необходимо да регистрирате фирма.

За това имате две възможности ЕТ или ЕООД, а ако ще създавате бизнес със съдружници ООД.

Основната разлика е между ЕТ и ЕООД.

Трябва да изберете кой вариант е по подходящ за вас. В единия случай, когато говорим за ЕТ става въпрос за едноличен търговец. В този случай собственика носи юридическа отговорност като физическо лице за предприятието с цялото си имущество свое или на фирмата, в това число и съпружеска собственост. В другия случай, когато регистрирате ЕООД, говорим за дружество с ограничена отговорност и собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала. Т.е закона разграничава физическото лице от юридическото и едноличното дружество с ограничена отговорност е самостоятелно от физическото лице собственик. Ако съдружниците са повече вече става въпрос за ООД – дружество с ограничена отговорност.

Необходими документи за регистрация:

 • Заявление по образец А4 за ТР
 • Документ от банка за внесен капитал и платена държавна такса
 • Нотариално заверено съгласие и образец от подпис на Управителя
 • Учредителен акт, Учредителен протокол
 • Решение за назначаване на едноличния собственик като Управител
 • Декларации за Търговски регистър

Избор на подходящо помещение за кафене                   

Помещение за кафене

Изборът на помещение е от изключително значение, не само що касае маркетинг стратегията и клиентите които искате да обхванете, но и е много важно да отговаря на изискванията на съответните регулиращи органи. Помещението може да бъде наето или собствено. За регистрациите ще бъде необходим документ за собственост на помещението, независимо дали е наето или ваше, т.е договор за наем или нотариален акт. Освен това трябва да проверите предназначението на помещението, ако то не е със статута, който ви е необходим на вас, можете да му промените предназначението в общината.

Регистрация в РЗИ на заведение тип кафене

След като фирмата е регистрирана и помещението налично е необходима регистрация в местната РЗИ (Регионална здравна инспекция). Всички обекти с обществено предназначение задължително правят такава регистрация. Всички регионални здравни инспекции поддържат публичен регистър на обектите с обществено предназначение съгласно Наредба № 9 от 21.03.2005. Може да се обърнете към вашата Регионална здравна инспекция за образец на заявление за регистрация или да потърсите тяхна интернет страница (всяка здравна инспекция има отделна страница).

Изисквания БАБХ (Агенция по безопасност на храните)         

Изисквания за отваряне на кафене

 

Ако планувате да предлагате храни под каквато и да е форма е необходимо да имате регистрация в агенцията по храните. Подава се заявление по образец за получаване на Удостоверение за регистрация в агенция по храните, без което не можете да извършвате дейност. Изискванията на които трябва да отговаряте можете да проверите в сайта на БАБХ или да потърсите консултант, който да ви съдейства. Трябва да съобразите помещенията за работа и търговски площи съответно:

 • Складови помещения
 • Подготвителни помещения
 • Работни площи
 • Умивалня
 • Съхранение
 • Търговска площ
 • Санитарни помещения

Разрешителни от общината за откриване на кафене

След като получите горепосочените документи следва регистрация в общината по местоживеене за получаване на разрешително за работно време. Стандартният пакет документи включва: Удостоверение за регистрация към агенция по храните, Номер от регистрация при РЗИ за обект с обществено предназначение, фирмено решение, документ за собственост и заявление по образец. Нужно е преди това да направите проверка за пакета документи, които изисква вашата община, за да няма пропуски и да се забави процедурата. По време на процедурата и проверката на общинските служители можете да извършвате дейност. След като ви бъде направен контрола ще ви издадат разрешително и категоризация на обекта. За по-висока категоризация от три звезди заявленията за категоризация се подават към и проверяват от Министерство на туризма.

Трудова медицина

Преди да стартирате наемането на хора е необходимо да сключите договор с фирма за трудова медицина, тя прави оценки на риска и подготвя пакет документи, които са ви необходими при евентуална проверка от инспекцията по труда. В последствие на фирмата, която подготвя документите ви можете да разчитате за консултации при обстоятелства на болнични или други проблеми. Също така те организират извършването на профилактични прегледи на персонала на определен период от време. За услугите им се плаща ежемесечно на база брой нает персонал.

Документи и изисквания за пожарна безопасност

Към регионална пожарна служба е нужно да се обърнете за инструктаж по пожарна безопасност. Има консултанти, които ще ви съдействат за изготвянето на дневници които да поддържате, инструкции към служителите които са задължителни. Освен това е необходимо на определен период да правите профилактика на съоръженията за пожарна безопасност в обекта.

Подбор на персонал               

Подбор на персонал

За да успеете да планирате правилно разхода си за заплати и осигуровки е необходимо добре да прецените, колко персонал ви е необходим. Имайте предвид, че спестяване на кадри се отразява на качеството на работа и освен това внимателно трябва да се съобрази със законодателството ни и да не се нарушава работното време и почивките, защото това е основното което подлежи на санкции от инспекция по труда.

Важно е да имате предвид, че трябва да сте конкурентноспособни както за клиентите си така и за пазара на труда, що касае персонала.

Маркетинг и бизнес план за кафене

За успешен бизнес, независимо какъв е необходима правилна маркетинг стратегия, която да гарантира успеха ви. Помислете за бюджет за реклама, как ще осъществявате реклама, къде и т.н. Дали ще работите с агенция или не е от съществено значение за размера на бюджета, който можете да определите за целта.

Подготовката на менюто и начина, по който то да изглежда и да бъде организирано е част от стратегията за подбор на клиентите ви.

Счетоводство на заведение тип кафене                   

Счетоводство на кафене

Първо условие за счетоводството е още при регистрацията на фирмата да помислите дали да направите регистрация по желание по ДДС. Това също е част от планирането на приходите и стратегията, която залагате.

Задължително условие е  да имате касов апарат, а в зависимост от това какъв е обема на работа и мащабите на заведението, ако използвате софтуер, то той трябва да е свързан с касовия ви апарат, т.е да отговаряте на условията на Наредба №18 за управление на продажбите.

Основните финансови категории, които трябва да съобразите са правилното отчитане на продажбите и тяхното проследяване и съответно отчитането и съобразяването на разходите, които правите.

Разходите след първоначалната инвестиция включват: суровини и материали, услуги, застраховки, осигуровки и заплати, данъци и т.н  Всичко това трябва да имате предвид при ценообразуването, за да бъде успешен бизнеса ви.

Един добър счетоводител може да направи финансово планиране спрямо параметри, които му зададете.

Наемането на счетоводител е задължително условие. Счетоводният абонамент зависи от това колко нает персонал имате и какъв е месечният ви документооборот.

За подробна информация за абонаменти можете да изпратите запитване.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email