Силни страни на добрият счетоводител и ефективната съвместна работа

Професията „счетоводител“ е с хилядолетна история. Още в древна Месопотамия се срещат счетоводни записи. Днес добрият счетоводител е неразделен елемент от успешния бизнес, а счетоводството е описвано като езикът на бизнеса.  Всеки бизнес се нуждае от добър мениджмънт и находчивост, а това може да се контролира перфектно с помощта на добър счетоводител.  През последните години […]