Смарт

Този абонамент е за малки търговски обекти – книжарници, цветарски магазини, магазин плод/зеленчук и т.н. /, които се обслужват от собственика.
Този абонамент се ползва и от фирми в сферата на услугите с нает персонал и документи не повече от 20 на брой.

70 лв.