Подаване на Д1, Д6, болничен лист, назначаване на служител, прекратяване на ТД, изготвяне на образци на документи и други услуги по запитване. Цената е на служител

15 лв.