Изготвяне на декларации за НАП с готови предоставени от Вас годишни отчети /баланс, отчет на приходи и разходи и т.н.

60 лв.