Декларации и документи свързани с авансов данък

·         Изготвяне на декларация по чл. 55 за НАП
В случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава.
·         Изготвяне на декларация 6
Декларация обр. № 6 се подава от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

25 лв.